BES-vakt kurs (Brann, Entring, Sikring)

BES-vakt kurset gir grunnleggende kunnskaper og ferdigheter iht. petroleumsindustriens krav til BES-vakter. Kurset retter seg mot de som arbeide som brann, entring og sikringsvakt.

Påmelding

Pris

Teori BES-vakt
Pris (inkludert læremateriell, praktisk slukkeøvelse, lunsj og kompetansebevis)
4975

Kontakt Oss

Målsetting

Målsettingen med opplæring for brann- entrings og sikkerhetsvakter er å gi deltakeren kunnskap og ferdigheter for å kunne utføre jobben som BES-vakt på best mulig måte. BES vaktene skal forstå sitt ansvar og sine plikter, kunne føre løpende tilsyn, få opplæring i førstehjelp og brannslukking samt vite hvordan de skal agere ved en uønsket hendelse

Gjennomføring

BES-vakt kurset gjennomføres som klasseromsundervisning sammen med praktisk øvelse i brannslukking. Kurset avsluttes med en teoretisk prøve. Gjennomført kurs kvalifiserer til å kunne arbeide som BES-vakt ved blant annet Statoils anlegg, under forutsetning at deltakeren også har gjennomført varmearbeiderkurs godkjent av Norsk Brannvernforening.

Kursinnhold

  • Ansvar og plikter
  • Risiko ved entring
  • Løpende tilsyn og rapportering
  • Kommunikasjon
  • Førstehjelp
  • Alarm, evakuering, brann/gass
  • Brannbekjempelse inkl. praktisk trening i brannslukking