Stillasbruker Kurs

Grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for stillasbrukere iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås. 

Gjennomføring

Bedriftstilpasset kurs som gjennomføres hos Gantic eller oppdragsgivers sted, og hvor oppdragsgivers stillas brukes som grunnlag i opplæringen.

Kurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på stillasbruk.  

Pris

Teori
Pris (inkludert kursmateriell og kompetansebevis)2200