Stillasbruker Kurs

Bedriftstilpasset kurs som gjennomføres hos Gantic eller oppdragsgivers sted, og hvor oppdragsgivers stillas brukes som grunnlag i opplæringen.