Stropp og Anhuker

Grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Kurset er tilpasset spesifikt løfteutstyr som brukes på arbeidsplassen.

Gjennomføring

Kurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på dokumentert anhuker på byggeplass.  

Pris

Teori
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj samt kompetansebevis)2200