Stropp og Anhuker

Grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Kurset er tilpasset spesifikt løfteutstyr som brukes på arbeidsplassen.

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av det spesifikke løfteutstyret som brukes på arbeidsplassen til spesifikke løft. Dette med formål om å unngå ulykker ved bruk.

Gjennomføring

Kurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på dokumentert anhuker på byggeplass.  

Pris

Teori
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj samt kompetansebevis)2200