Stropp og Anhukerkurs - dokumentert

Grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Kurset er tilpasset spesifikt løfteutstyr som brukes på arbeidsplassen.

Påmelding

Pris

Teori
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj samt kompetansebevis)
2200

Kontakt Oss

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av det spesifikke løfteutstyret som brukes på arbeidsplassen til spesifikke løft. Dette med formål om å unngå ulykker ved bruk.

Gjennomføring

Kurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på dokumentert anhuker på byggeplass.

Kursinnhold

  • Innledning
  • Ansvar og konsekvens
  • Løfteredskap
  • Generelt om løfting / tabeller
  • Signaler og tegn
  • Sikkerhetsregler
  • Kunnskapstest