Kurs For Enkle Løfteinnretninger

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer som skal bruke fallsikringsutstyr samt transportabelt løfteutstyr, manuelle og kraftdrevne vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last. Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs før kursstart.

Gjennomføring

Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer. Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Modul O-2.2 16 timer. Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på enkle løfteinnretninger godkjent offshore.

Pris

Kurs For Enkle Løfteinnretninger
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj og kompetansebevis)4500