Fallsikringskurs med evakuering

Fallsikringskurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring innen fallsikring og bruk av fallsikringsutstyr. Opplæringen passer for både personell i bygg/anlegg, landbasert industri og offshorevirksomhet.

Målsetting

Målsettingen med opplæringen ved fallsikringskurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om fallsikring og sikker bruk av fallsikringsutstyr, slik at ulykker ved bruk unngås.

Gjennomføring

Etter fullført teoridel ved fallsikringskurs får deltakeren praktisk trening i evakuering og kameratredning i treningsrigg. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på fallsikring. 8 timer. Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.  

Påbyggings Kurs

  • Fallsikring og redning 2 dager iht. OLF 113 for redningslag offshore.

Pris

Teori Fallsikringskurs
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk prøve, evakuering, kameratredning og kompetansebevis)2400