HMS Kurs For Ledere

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for ledere iht. Arbeidsmiljølovens krav til at arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS-opplæring

Gjennomføring

Kurset går over en dag med klasseromsundervisning, diskusjoner og gruppearbeid. 8 timer.  

Pris

HMS Kurs For Ledere
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj samt kompetansebevis)2200