HMS Kurs For Ledere

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for ledere iht. Arbeidsmiljølovens krav til at arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS-opplæring

Målsetting

Målsettingen er å gi kvalifisert HMS-opplæring for ledere i henhold til kravene i Arbeidsmiljøloven. Kurset gir en innføring i lederens ansvar tilknyttet HMS, hva HMS-arbeidet omfatter og hvordan dette kan gjennomføres og organiseres. 

Gjennomføring

Kurset går over en dag og gjennomføres med klasseromsundervisning, diskusjoner og gruppearbeid. 

Pris

Teori
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj og kompetansebevis)2200