HMS Kurs For Verneombud

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for verneombud, medlemmer av AMU (arbeidsmiljøutvalget), ledere, arbeidsledere og tillitsvalgte.

Gjennomføring

Kurset går over fem dager med kombinert klasseromsundervisning, diskusjoner, gruppearbeid, vernerunde samt oppsummering. 40 timer.

Pris

HMS Kurs For Verneombud
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj samt kompetansebevis)7800