HMS kurs for verneombud 40 timer

HMS kurs for verneombud gir grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for verneombud, medlemmer av AMU (Arbeidsmiljøutvalget), ledere, arbeidsledere og tillitsvalgte.

Påmelding

Pris

HMS Kurs For Verneombud
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj samt kompetansebevis)
7800

Kontakt Oss

Målsetting

Målsettingen med opplæringen ved HMS kurs for verneombud er at den som gis opplæring skal utvikle god forståelse for HMS-arbeid, og sikre og gode arbeidsforhold på en systematisk måte.

Gjennomføring

HMS kurs for verneombud går over fem dager med kombinert klasseromsundervisning, diskusjoner, gruppearbeid, vernerunde samt oppsummering.

Kursinnhold

 • Arbeid med og innføring i Arbeidsmiljøloven
 • Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • AMU
 • HMS system (internkontroll)
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Sykefravær og arbeidsmiljø
 • AKAN
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Varsling