HMS kurs for verneombud 40 timer

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for verneombud, medlemmer av AMU (Arbeidsmiljøutvalget), ledere, arbeidsledere og tillitsvalgte.

HMS kurs for verneombud - Bildet viser et verneombud som viser frem verneutstyr

Påmelding

Pris

HMS Kurs For Verneombud
Pris (inkludert kursmateriell og lunsj)
7500,-
Annet
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

Målsetting

Målsettingen med opplæringen ved HMS kurs for verneombud er at den som gis opplæring skal utvikle god forståelse for HMS-arbeid, og sikre gode arbeidsforhold på en systematisk måte.

Gjennomføring

HMS kurs for verneombud går over fem dager med kombinert klasseromsundervisning, diskusjoner, gruppearbeid, vernerunde samt oppsummering.

Kursinnhold

 • Arbeid med og innføring i Arbeidsmiljøloven
 • Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
 • AMU
 • HMS system (internkontroll)
 • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk arbeidsmiljø
 • Sykefravær og arbeidsmiljø
 • AKAN
 • Inkluderende arbeidsliv
 • Varsling