HMS kurs for verneombud 40 timer

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for verneombud, medlemmer av AMU (Arbeidsmiljøutvalget), ledere, arbeidsledere og tillitsvalgte.

HMS kurs for verneombud - Bildet viser et verneombud som viser frem verneutstyr

Påmelding

Pris

HMS Kurs For Verneombud
Pris (inkludert kursmateriell og lunsj)
7500,-
Annet
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Målsettingen med opplæringen ved HMS kurs for verneombud er at den som gis opplæring skal utvikle god forståelse for HMS-arbeid, og sikre gode arbeidsforhold på en systematisk måte.

  Gjennomføring

  HMS kurs for verneombud går over fem dager med kombinert klasseromsundervisning, diskusjoner, gruppearbeid, vernerunde samt oppsummering.

  Kursinnhold

  • Arbeid med og innføring i Arbeidsmiljøloven
  • Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • AMU
  • HMS system (internkontroll)
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Fysisk arbeidsmiljø
  • Sykefravær og arbeidsmiljø
  • AKAN
  • Inkluderende arbeidsliv
  • Varsling