Liftkurs (Personløfterkurs) - Klasse A, B og C

Liftkurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av personløftere. Liftkursets Teoridel omfatter klasse A, B og C.

Målsetting

Målsettingen med liftkurs opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av personløftere, slik at ulykker ved bruk unngås.

Klasser

Liftkurs gir opplæring i følgende klasser:

  • A - tilhengermontert eller manuelt dreven personløfter
  • B - selvgående personløfter
  • C - bilmontert personløfter

Gjennomføring

Etter å ha fullført liftkursets teoridel må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell personløfter klasse. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift 25 timer/50 timer, eller hos Gantic i 4/6 timer. Dokumentert praksis av arbeidsgiver på aktuell personløfterklasse kvalifiserer til kompetansebevis på gjeldende klasse.  Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Praksis: 

  • A + B = 25 timer 
  • A + B + C = 50 timer  

Pris

Teori
Pris2600
Praksis
Pris A+B2000