Liftkurs (Personløfterkurs) - Klasse A, B og C

Liftkurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av personløftere. Liftkursets teoridel omfatter klasse A, B og C.

Påmelding

Pris

Teori
Pris
2600
Praksis
Pris
2000

Kontakt Oss

Målsetting

Målsettingen med liftkurs opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av personløftere, slik at ulykker ved bruk unngås.

Gjennomføring

Etter å ha fullført liftkursets teoridel må deltakeren ha praktisk opplæring på aktuell personløfter klasse. Denne opplæringen kan tas sammen med fadder i egen bedrift 25 timer/50 timer, eller hos Gantic i 4/6 timer. Dokumentert praksis av arbeidsgiver på aktuell personløfterklasse kvalifiserer til kompetansebevis på gjeldende klasse.  


Klasser

Teorikurset gir opplæring i følgende klasser:

 • A – tilhengermontert eller manuelt dreven personløfter
 • B – selvgående personløfter
 • C – bilmontert personløfter

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter
 • Brukerens kvalifikasjoner og ansvar
 • Oppbygging, virkemåte og oppstilling
 • Kjøring og stabilitet
 • Sikkert arbeid, forflytning på vei
 • Rutinekontroll
 • Ulykker og farlige situasjoner
 • Avsluttende prøve