PX Personløfter Kurs

Sikkerhetsopplæring for Operatører av PX Personløftere. Kurset omfatter klasse A, B og C og er iht. Statoils krav F-2699. Krav om forkunnskap er dokumentert teoretisk og praktisk trening i bruk av fallsikring.

Målsetting

Hovedmålene med læretiltaket er at den som gis opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av personløftere Klasse A3 og Klasse B og C.

Klasser

  • A3 - tilhengermonterte løftere, knekkarm-, teleskop- og saksepersonløfter
  • B - selvgående personløfter
  • C - bilmontert personløfter

Gjennomføring

Kurset har en varighet på 40 undervisningstimer, og skal fordeles over 5 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. Kurset er fordelt på 15 timer teori, 20 timer praksis på klasse A3, B og C. Dette er etterfulgt av 5 timer med teoretisk og praktisk prøve.

Pris

PX Personløfter Kurs
Pris12500,-
Annet
Leie av maskinPå forespørsel
Kompetansebevis375,-