PX Personløfterkurs

Sikkerhetsopplæring for Operatører av PX Personløftere. Kurset omfatter klasse A, B og C og er iht. Equinors krav F-2699. Krav om forkunnskap er dokumentert teoretisk og praktisk trening i bruk av fallsikring.

Påmelding

Pris

PX Personløfter Kurs
Pris
12500,-
Annet
Leie av maskin
På forespørsel
Kursbevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Hovedmålene med læretiltaket er at den som gis opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av personløftere Klasse A3 og Klasse B og C.

  Gjennomføring

  Kurset har en varighet på 40 undervisningstimer, og skal fordeles over 5 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. Kurset er fordelt på 15 timer teori, 20 timer praksis på klasse A3, B og C. Dette er etterfulgt av 5 timer med teoretisk og praktisk prøve.

  Kursinnhold

  • Lover og forskrifter
  • Brukerens kvalifikasjoner og ansvar
  • Oppbygging, virkemåte og oppstilling
  • Kjøring og stabilitet
  • Sikkert arbeid, forflytning på vei
  • Rutinekontroll
  • Sikring, nød låring og evakuering
  • Sikring av verktøy og utstyr
  • Teoretisk prøve
  • Praktiske øvelser
  • Praktisk prøve