Riggerkurs

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for riggere og personer tilknyttet løfteoperasjoner. Deltakeren må ha fullført G11 sertifisert stroppekurs før kursstart.

Gjennomføring

Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer. 

Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæringen avsluttes med selvstendig teoretisk og praktisk prøve. 

Modul O-2.2 og O-3.2. 48 timer. Kurset er iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på rigger godkjent offshore.  

Pris

Modul O-2.2 og O-3.2
Pris (inkludert kursmateriell, lunch, teoretisk prøve samt kompetansebevis)10500