Riggerkurs

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås. Modul O-2.2 og O-3.2.

Påmelding

Pris

Teori og praksis
Pris inkludert kursmateriell, lunsj og kompetansebevis
10500

Kontakt Oss

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker rigging slik at ulykker ved bruk unngås

Gjennomføring

Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer.

Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæringen avsluttes med selvstendig teoretisk og praktisk prøve.

Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på rigger godkjent på land og offshore.

Kursinnhold

  • Fallsikring
  • Enkle kraner
  • Taljer
  • Vinsjer
  • Praktisk montering og kontroll av midlertidig oppstilte løfteinnretninger
  • Bruk av ulike løfteinnretninger
  • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve