Stillasbygger Kurs 2-5 Meter

Kurset retter seg mot de som skal bygge/ montere, demontere, endre og kontrollere stillas opp til 5 meter.

Gjennomføring

Etter fullført teorikurs må deltakeren ha 7,5 time praksis på det aktuelle stillastypen. 

Praksisdelen kan utføres på ulike måter:

  • Gantic utfører den praktiske opplæringen på 7,5 timer i deres bedrift eller byggeplass under under tilsyn av en av våre kvalifiserte instruktører.
  • Stillas leverandør gjennomfører den praktiske opplæringen  på 7,5 timer i deres bedrift eller byggeplass under tilsyn av kvalifisert instruktør.
  • Bedriften selv gjennomfører den praktiske opplæringen på 7,5 timer i deres bedrift eller byggeplass under tilsyn av kvalifisert instruktør .

Pris

Teori
Pris (Inkludert kursmateriell, lunch og kompetansebevis)2500