Stillasbyggerkurs 2-5 meter

Stillasbyggerkurs gir grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for stillasbyggere iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Stillasbyggerkurset retter seg mot de som skal bygge/montere, endre og kontrollere stillas opp til 5 meter.

Påmelding

Pris

Teori Stillasbygger Kurs
Pris (inkludert kursmateriell, lunch og kompetansebevis)
2500

Kontakt Oss

Gjennomføring

Stillasbygger kurs går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Etter fullført teorikurs må deltakeren ha 7,5 timer praksis på den aktuelle stillastypen.

Praksisdelen kan utføres på ulike måter:

 • Gantic holder den praktiske opplæringen på 7,5 timer i bedriften eller på byggeplassen, under tilsyn av en av våre kvalifiserte instruktører.
 • Stillasleverandør gjennomfører den praktiske opplæringen  på 7,5 timer i bedriften eller på byggeplassen, under tilsyn av kvalifisert instruktør.
 • Bedriften selv gjennomfører den praktiske opplæringen på 7,5 timer i egen bedrift eller på byggeplass, under tilsyn av kvalifisert instruktør 

Kursinnhold

 • Gjeldende regelverk
 • Årsaker til ulykker
 • Konstruksjon, oppbygging og virkemåte
 • Personsikring, samt sikring av verktøy
 • Montering, demontering, endring og kontroll av stillas
 • Sikker bruk
 • Forståelse for ulike belastninger
 • Etterkontroll