Stillaskurs 5-9 Meter

Stillaskurs gir grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for stillasbyggere iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Stillaskurset retter seg mot de som skal bygge/montere, endre og kontrollere stillas opp til 9 meter.

Gjennomføring

Stillaskurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Etter fullført teoridel ved stillaskurs må deltakeren ha 15 timer praksis på den aktuelle stillastypen.

Praksisdelen kan utføres på ulike måter:

  • Gantic holder den praktiske opplæringen på 15 timer i bedriften eller på byggeplassen, under tilsyn av en av våre kvalifiserte instruktører.
  • Stillasleverandør gjennomfører den praktiske opplæringen  på 15 timer i bedriften eller på byggeplassen, under tilsyn av kvalifisert instruktør.
  • Bedriften selv gjennomfører den praktiske opplæringen på 15 timer i egen bedrift eller på byggeplass, under tilsyn av kvalifisert instruktør .

Pris

Teori Stillaskurs
Pris (inkludert kursmateriell, lunch og kompetansebevis)4950