Stillasbygger Kurs 5-9 Meter

Kurset retter seg mot de som skal bygge/ montere, demontere, endre og kontrollere stillas opp til 9 meter.

Gjennomføring

Etter fullført teorikurs må deltakeren ha 15 timer praksis på det aktuelle stillastypen. 

Praksisdelen kan utføres på ulike måter:

  • Gantic utfører den praktiske opplæringen på 15 timer i deres bedrift eller byggeplass under under tilsyn av en av våre kvalifiserte instruktører.
  • Stillas leverandør gjennomfører den praktiske opplæringen  på 15 timer i deres bedrift eller byggeplass under tilsyn av kvalifisert instruktør.
  • Bedriften selv gjennomfører den praktiske opplæringen på 15 timer i deres bedrift eller byggeplass under tilsyn av kvalifisert instruktør.

Pris

Stillasbygger Kurs 5-9 Meter
Pris (inkludert kursmateriell, lunch og kompetansebevis)4950