Stillasbyggerkurs 5-9 meter

Stillasbyggerkurs gir grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for stillasbyggere iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Stillaskurset retter seg mot de som skal bygge/montere, endre og kontrollere stillas opp til 9 meter.

Påmelding

Pris

Teori Stillaskurs
Pris (inkludert kursmateriell, lunch og kompetansebevis)
4950

Kontakt Oss

Gjennomføring

Stillaskurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Etter fullført teoridel ved stillaskurs må deltakeren ha 15 timer praksis på den aktuelle stillastypen.

Praksisdelen kan utføres på ulike måter:

 • Gantic holder den praktiske opplæringen på 15 timer i bedriften eller på byggeplassen, under tilsyn av en av våre kvalifiserte instruktører.
 • Stillasleverandør gjennomfører den praktiske opplæringen  på 15 timer i bedriften eller på byggeplassen, under tilsyn av kvalifisert instruktør.
 • Bedriften selv gjennomfører den praktiske opplæringen på 15 timer i egen bedrift eller på byggeplass, under tilsyn av kvalifisert instruktør 

Kursinnhold

 • Gjeldende regelverk
 • Årsaker til ulykker
 • Konstruksjon, oppbygging og virkemåte
 • Personsikring, samt sikring av verktøy
 • Montering, demontering, endring og kontroll av stillas
 • Sikker bruk
 • Forståelse for ulike belastninger
 • Etterkontroll