Trykktestingskurs

Grunnleggende generell sikkerhetsopplæring i trykktesting iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Gjennomføring

Teoretisk opplæring med forelesning og øvingsoppgaver. Etter endt kurs skal deltakeren ha gode kunnskaper om sikker bruk av utstyr og trykktesting.  Kursdeltakeren skal også ha god forståelse for betydningen av planlegging og riktig gjennomføring av trykktesting, samt å kunne velge riktig utstyr og utføre en trykktest.  Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på trykktesting.  

Pris

Trykktestingskurs
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj og kompetansebevis)4000