VHF/SRC Kurs

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for bruk av VHF/SRC utstyr. Kurset passer for fritidsbåtbrukere, samt ansatte offshore og på land som har behov for å bruke VHF-radio i tjenesten. Det er et internasjonalt krav at maritimt VHF radioutstyr skal betjenes av personer som innehar VHFsertifikat.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning i to dager. Eksamen gjennomføres med sensor fra Telenor Maritim Radio eller på web. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på SRC/VHF (short range certificate). Modul O-3.1 VHF. 12 timer. 

Pris

Modul O-3.1
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, eksamen og kompetansebevis3000