VHF/SRC Kurs

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for bruk av VHF/SRC utstyr. Kurset passer for fritidsbåtbrukere, samt ansatte offshore og på land som har behov for å bruke VHF-radio i tjenesten

Det er et internasjonalt krav at maritimt VHF radioutstyr skal betjenes av personer som innehar VHF sertifikat.

Påmelding

Pris

Pris (inkludert kursmateriell, lunsj og kompetansebevis)
Pris
3000

Kontakt Oss

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring skal kunne betjene maritim VHF radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs.

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning i to dager. Eksamen gjennomføres med sensor fra Telenor Maritim Radio eller på web. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på SRC/VHF (short range certificate). Modul O-3.1 VHF.

Kursinnhold

  • DSC
  • Holdninger til radiokommunikasjon
  • Generelt om bruk av VHF/SRC
  • Radioreglement
  • Nødprosedyrer
  • Hasteprosedyrer
  • Tryggingsprosedyrer
  • Kystradiotjeneste
  • Eksamen gjennom Telenor Maritim Radio