VHF Kurs (VHF/SRC Kurs)

VHF Kurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for bruk av VHF/SRC utstyr. Kurset passer for fritidsbåtbrukere, samt ansatte offshore og på land som har behov for å bruke VHF-radio i tjenesten

VHF Kurs - Bildet viser VHF/SRC utstyr ved siden av en Gantic Kurskatalog

Det er et internasjonalt krav at maritimt VHF radioutstyr skal betjenes av personer som innehar VHF sertifikat.

Påmelding

Pris

Pris - VHF Kurs
Pris
2700,-
Annet
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 75,- )
375,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring skal kunne betjene maritim VHF radio og andre nød- og sikringsmidler til sjøs.

  Gjennomføring

  VHF Kurs gjennomføres som klasseromsundervisning i to dager. Eksamen gjennomføres med sensor fra Telenor Maritim Radio eller på web. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på SRC/VHF (short range certificate). Modul O-3.1 VHF.

  Kursinnhold

  • DSC
  • Holdninger til radiokommunikasjon
  • Generelt om bruk av VHF/SRC
  • Radioreglement
  • Nødprosedyrer
  • Hasteprosedyrer
  • Tryggingsprosedyrer
  • Kystradiotjeneste
  • Eksamen gjennom Telenor Maritim Radio