Vinsjkurs

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for vinsj og personalvinsj operatører. Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs/modul O-1.1 før kursstart.

Gjennomføring

Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av vinsjer og personalvinsjer med tilhørende utstyr. 

Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæring avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.

Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på vinsj godkjent offshore.   

Pris

Modul O-2.3 og O-3.4
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve samt kompetansebevis)7500