Liftkurs P-4.13 (C)

Liftkurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av personløftere. Liftkursets teoridel omfatter klasse C, kjøretøymontert / bil, iht. PTIL.

Påmelding

På forespørsel: 55 31 55 31 / booking@gantic.no

Pris

Teori
Pris
5600,-
Annet
Kompetansebevis (Hvorav Mva: 100,-)
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Opplæringsplanen skal bidra til å ivareta partenes felles interesser i å sikre et høyt faglig nivå som er tilpasset partenes behov for sikkert arbeid i høyden offshore og på landanlegg, med referanse til aktivitetsforskriften § 21 og teknisk og operasjonell forskrift § 50 om kompetanse. 

  Krav til forkunnskap: 
  Fallsikringskurs, P-2.13 og P-3.13.

  Gjennomføring

  Kurset består av en teoridel og en praksisdel. Etter fullført teori skal alle kursdeltakere gjennomfører praksis sammen med instruktør, iht. PTIL opplæringsplan.
  Kurset avsluttes med en avsluttende prøve. 

  Klasser

  Klasse C
  Kjøretøymonterte personløftere / bil

  Kursinnhold

  • Lover og forskrifter
  • Oppbygging, hovedkomponenter og klassifisering
  • Bruksegenskaper, område og begrensninger
  • Krav til før- og etterbrukssjekk
  • Sikring, nødlåring og evakuering
  • Oppstilling, stabilitet og bruk
  • Sikker bruk, ulykker og farlige situasjoner
  • Avsluttende prøve