PX Personløfterkurs

Sikkerhetsopplæring for Operatører av PX Personløftere,
P-2.13, P-3.13 og P-4.13.
Kurset omfatter klasse A1, A2, A3 og klasse B og C.

Påmelding

Pris

PX Personløfter Kurs
Pris
14300,-
Annet
Leie av maskin
På forespørsel
Kursbevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Hovedmålene med læretiltaket er at den som gis opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av personløftere, Klasse A1, A2 og A3 og Klasse B og C.

  Krav om forkunnskap er dokumentert teoretisk og praktisk trening i bruk av fallsikring.

  Gjennomføring

  Kurset har en varighet på 40 undervisningstimer, og skal fordeles over 5 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. Kurset er fordelt på 15 timer teori, 20 timer praksis på klasse A3, B og C. Dette er etterfulgt av 5 timer med teoretisk og praktisk prøve.

  Kursinnhold

  • Lover og forskrifter
  • Brukerens kvalifikasjoner og ansvar
  • Oppbygging, virkemåte og oppstilling
  • Kjøring og stabilitet
  • Sikkert arbeid, forflytning på vei
  • Rutinekontroll
  • Sikring, nød låring og evakuering
  • Sikring av verktøy og utstyr
  • Teoretisk prøve
  • Praktiske øvelser
  • Praktisk prøve