Pris

Teori - Stillasbruker kurs
Pris (inkludert kursmateriell og lunsj)
1900,-
Annet
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Målsettingen med opplæringen ved stillasbrukerkurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av stillas, slik at ulykker ved bruk unngås.

  Arbeidsgiver må forsørge praktisk opplæring på aktuelt stillas etter forskrift om utførelse av arbeid § 17-5. Kompetansebevis utstedes etter både dokumentert og praktisk opplæring er gitt. 

  Gjennomføring

  Bedriftstilpasset kurs som gjennomføres hos Gantic eller oppdragsgivers sted, og hvor oppdragsgivers stillas brukes som grunnlag i opplæringen.

  Kurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på stillasbruk.

  Kursinnhold

  • Lover og forskrifter
  • Fallsikring, personsikring og kollektiv sikring
  • Forståelse for oppbygging, virkemåte og oppstilling
  • Førbrukskontroll og rutiner for avmelding av feil og mangler
  • Sikker bruk
  • Ulykker og farlige situasjoner
  • Brukerens kvalifikasjoner og ansvar