Stropp og Anhuker kurs - dokumentert

Stropp og Anhuker kurs inneholder grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for anhuker og signalgiver iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Kurset er tilpasset spesifikt løfteutstyr som brukes på arbeidsplassen.

Stropp og Anhuker kurs - Bildet viser en arbeider som driver med Stropp og Anhuking

Påmelding

Pris

Teori
Pris (inkludert kursmateriell og lunsj)
1900,-
Teori
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Målsettingen med opplæringen ved Stropp og Anhuker kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av det spesifikke løfteutstyret som brukes på arbeidsplassen til spesifikke løft. Dette med formål om å unngå ulykker ved bruk.

  Gjennomføring

  Kurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på dokumentert anhuker på byggeplass.

  Kursinnhold

  • Innledning
  • Ansvar og konsekvens
  • Løfteredskap
  • Generelt om løfting / tabeller
  • Signaler og tegn
  • Sikkerhetsregler
  • Kunnskapstest