Enkle løfteinnretninger

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer som skal bruke fallsikringsutstyr samt transportabelt løfteutstyr, manuelle og kraftdrevne vinsjer og taljer som benyttes ved horisontal og vertikal forflytning av last. Modul P-2.4.

G4

Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs før kursstart.

Påmelding

Pris

Kurs For Enkle Løfteinnretninger
Pris (inkludert kursmateriell og lunsj)
4200,-
Annet
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesving-kraner, håndtaljer, luft- og el-taljer og transportable vinsjer, slik at ulykker ved bruk under riggoperasjoner unngås.

  Gjennomføring

  Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av fallsikringsutstyr, travers- og søylesvingkraner, taljer og vinsjer. Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Gjennomført kurs kvalifiserer til kompetansebevis på Modul P-2.4, Enkle løfteinnretninger, godkjent på land offshore.

  Kursinnhold

  • Introduksjon
  • Fallsikringsutstyr med evakuering og kameratredning
  • Enkle travers- søylesving kraner
  • Håndtaljer, luft- og el. taljer
  • Transportable vinsjer
  • Evaluering