Stillaskurs 5-9 meter

Stillaskurs gir grunnleggende generell sikkerhetsopplæring for stillasbyggere iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Stillaskurset retter seg mot de som skal bygge/montere, endre og kontrollere stillas opp til 9 meter.

Stillaskurs - Bildet viser 2 personer som jobber med stillas

Påmelding

Pris

Teori Stillaskurs
Pris (inkludert kursmateriell og lunch)
4650,-
Annet
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Gjennomføring

  Stillaskurset går over to dager med klasseromsundervisning og avsluttende kunnskapstest. Etter fullført teoridel ved stillaskurs må deltakeren ha 15 timer praksis på den aktuelle stillastypen.

  Praksisdelen kan utføres på ulike måter:

  • Gantic holder den praktiske opplæringen på 15 timer i bedriften eller på byggeplassen, under tilsyn av en av våre kvalifiserte instruktører.
  • Stillasleverandør gjennomfører den praktiske opplæringen  på 15 timer i bedriften eller på byggeplassen, under tilsyn av kvalifisert instruktør.
  • Bedriften selv gjennomfører den praktiske opplæringen på 15 timer i egen bedrift eller på byggeplass, under tilsyn av kvalifisert instruktør 

  Kursinnhold

  • Gjeldende regelverk
  • Årsaker til ulykker
  • Konstruksjon, oppbygging og virkemåte
  • Personsikring, samt sikring av verktøy
  • Montering, demontering, endring og kontroll av stillas
  • Sikker bruk
  • Forståelse for ulike belastninger
  • Etterkontroll