Vinsjkurs

Grunnleggende dokumentert sikkerhetsopplæring for vinsj og
personalvinsj operatører – Modul P-3.3.

Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs (Modul 1 og 2.3) før
kursstart.

Påmelding

Pris

Teori og praksis
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve)
7200,-
Annet
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer og personell vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

  Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på Vinsj Modul P-3.3, godkjent offshore.

  Gjennomføring

  Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av vinsjer og personalvinsjer med tilhørende utstyr.

  Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæring avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.

  Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på vinsj godkjent offshore.

  Kursinnhold

  • Lover og forskrifter
  • Oppbygging
  • Sikkerhetsbestemmelser
  • Sertifisering
  • Overlastsikring og bruk av betjeningshandler og nødstopp
  • Risikovurdering
  • Riktig og feil bruk av vinsjer, samt bruksbegrensninger
  • Kjørehastighet
  • Kjøring ved bruk av signaler
  • Kjøring av laster
  • Spoling av ståltau
  • Personalvinsjing
  • Merking
  • Daglig kontroll og vedlikehold
  • Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr
  • Avsluttende eksamen