HMS kurs for ledere

Grunnleggende opplæring i arbeidsmiljø og HMS for ledere iht. Arbeidsmiljølovens krav til at arbeidsgiver skal ha gjennomgått HMS-opplæring

HMS Kurs For ledere - Bildet viser en leder som holder en vernehjelm

Påmelding

Pris

Teori
Pris (inkludert kursmateriell og lunsj)
1900,-
Annet
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- )
500,-

Kontakt Oss

  Målsetting

  Målsettingen er å gi kvalifisert HMS-opplæring for ledere i henhold til kravene i Arbeidsmiljøloven. Kurset gir en innføring i lederens ansvar tilknyttet HMS, hva HMS-arbeidet omfatter og hvordan dette kan gjennomføres og organiseres.

  Gjennomføring

  HMS kurs for ledere går over en dag og gjennomføres med klasseromsundervisning, diskusjoner og gruppearbeid

  Kursinnhold

  • Arbeidsmiljøloven
  • HMS system (internkontroll)
  • Hovedprinsipper i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
  • Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter
  • Regelverket – hvordan henger det sammen?
  • Krav til leder og de øvrige aktørene i HMS-arbeidet
  • Hvordan skape en god HMS kultur?
  • Økonomiske gevinster ved et aktivt HMS-arbeid