Fallsikring Kontrollør

Kurset retter seg mot den som skal bli kontrollør på fallsikringsutstyr. Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av fallsikringsutstyr eller personer som ønsker å utvide sin faglige kompetanse.

Gjennomføring

Kurset går over 2 dager inkludert praksisdel med gjennomføring av kontroll og prøve. 16 timer.

Pris

Fallsikring Kontrollør
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve samt kompetansebevis)11000