G11K Kurs - Kontrollør Løfteredskap

G11K Kurs retter seg mot den som skal bli sakkyndig kontrollør på løfteredskap og manuelle taljer

G11K Kurs retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av løfteredskap og manuelle taljer, eller tar fagbrev i Kran- og løfteoperasjonsfaget. Det er anbefalt å ha G11 kurs i forkant.

Påmelding

Pris

Gjennomføring
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve)
20.800,-
Annet

Kontakt Oss

  Gjennomføring

  G11K kurs går over fem dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis i vår opplæringshall. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset. I tillegg må deltakeren kunne dokumentere 24 måneders relevant praksis før kontrollørbevis kan utstedes.

  Elever som tar fagbrev i Kran- og løfteoperasjonsfaget og ikke skal arbeide som sakkyndige kontrollører og ikke kan fremvise dokumentasjon på praksis men tar kurset som en del av fagbrevet, vil få kursbevis etter bestått kurs men ikke kontrollørbevis.

  Kursdeltaker må være ansatt i en sakkyndig virksomhet for å kunne arbeide som kontrollør etter endt kurs. Kurset er iht. forskrift om administrative ordninger 706.

  Kursinnhold

  • Regelverk
  • Krav til sakkyndig virksomhet og sakkyndig kontroll
  • Kontrollørens oppgave og ansvarsområde
  • Oppbygging, merking, kontroll, levetidsvurdering
  • Materiallære
  • Mekanikk/statikk, sikkerhet og sikkerhetsfaktorer
  • Kassasjonsregler og sertifisering av utstyr
  • Utstyr, verktøy og hjelpemidler
  • Prosedyrer
  • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve