Traverskran Kontrollør

Kurset retter seg mot den som skal bli sakkyndig kontrollør på traverskran. Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av traverskraner eller ønsker å utvide sin faglige kompetanse. Krav om forkunnskap er G4 bro- og traverskrankurs.

Gjennomføring

Kurset går over fem dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset. I tillegg må deltakeren kunne dokumentere 48 måneders relevant praksis før kontrollørbevis kan utstedes. G4K. 40 timer. Kurset er iht. forskrift om administrative ordninger 706.   

Kursdeltaker må være ansatt i en sakkyndig virksomhet for å kunne arbeide som kontrollør etter endt kurs.  

Pris

Traverskran Kontrollør G4
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve samt kompetansebevis)16300