Traverskran Kontrollør G4K

Kurset retter seg mot den som skal bli sakkyndig kontrollør på traverskran. 

Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av traverskraner eller ønsker å utvide sin faglige kompetanse. Krav om forkunnskap er G4 bro- og traverskrankurs. Kurset er iht. forskrift om administrative ordninger best. 706.

Påmelding

Pris

Traverskran Kontrollør G4
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve samt kompetansebevis)
16300

Kontakt Oss

Gjennomføring

Kurset går over fem dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset. I tillegg må deltakeren kunne dokumentere 48 måneders relevant praksis før kontrollørbevis kan utstedes. 

Kursdeltaker må være ansatt i en sakkyndig virksomhet for å kunne arbeide som kontrollør etter endt kurs.

Kursinnhold

  • Regelverk
  • Krav til sakkyndig virksomhet og sakkyndig kontroll
  • Kontrollørens oppgave og ansvarsområde
  • Oppbygging, merking, kontroll, levetidsvurdering
  • Sertifisering av utstyr
  • Prosedyrer
  • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve