Personløfter Kontrollør

Kurset retter seg mot den som skal bli sakkyndig kontrollør på personløfter. Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av personløftere eller personer som ønsker å utvide sin faglige kompetanse.

Gjennomføring

Kurset går over tre dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset. I tillegg må deltakeren kunne dokumentere 48 måneders relevant praksis før kontrollørbevis kan utstedes. Dersom deltakeren har fagbrev som anleggs-, landbruks- eller elektronikkmekaniker eller tilsvarende utdanning, vil 12 måneders dokumentert praksis være tilstrekkelig for å få utstedet kontrollørbevis. PX. 24 timer. Kurset er iht. Forskrift om administrative ordninger 706.   

Kursdeltaker må være ansatt i en sakkyndig virksomhet for å kunne arbeide som kontrollør etter endt kurs.

Pris

Personløfter Kontrollør
Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve samt kompetansebevis)12000