Stropp og anhukerkurs

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer tilknyttet løfteoperasjoner iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Dette gjelder stropper/anhuker, signalgiver og den som skal gjennomgå opplæring som kranfører. Stroppekurset er også obligatorisk for den som skal ta riggerkurs og lastsikring i konteiner.

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås. 

Gjennomføring

Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis på G11 stropp. Modul 1.1 og 2.3  / Modul O-1.1 Løfteredskaper. 24 timer. Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Påbyggings Kurs

Pris

Teori Modul 1.1 og 2.3
Pris5500