G11 Kurs (Stroppekurs)

G11 Kurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer tilknyttet løfteoperasjoner iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. Dette gjelder stropper/anhuker, signalgiver og den som skal gjennomgå opplæring som kranfører. G11 kurset er også obligatorisk for den som skal ta riggerkurs og lastsikring i konteiner.

Målsetting

Målsettingen med opplæringen ved G11 Kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås. 

Gjennomføring

G11 Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis på G11 stropp. Modul 1.1 og 2.3  / Modul O-1.1 Løfteredskaper. 24 timer. Kurset er iht. forskrift om utførelse av arbeid best. 703.

Påbyggings Kurs

Klasser som blir dekket ved G11 Kurs

Pris

Teori G11 Kurs (Modul 1.1 og 2.3)
Pris5500