G11 Stroppekurs

G11 Kurs gir grunnleggende sikkerhetsopplæring for personer tilknyttet løfteoperasjoner iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703. 

Kurset er rettet mot de som skal jobbe som stropper/anhuker, signalgiver og den som skal gjennomgå opplæring som kranfører. G11 kurset er også obligatorisk for den som skal ta riggerkurs og lastsikring i container.

Påmelding

Pris

Teori G11 Kurs (Modul 1.1 og 2.3)
Pris
5500

Kontakt Oss

Målsetting

Målsettingen med opplæringen ved G11 Kurs er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning til kranfører, slik at ulykker ved bruk unngås.

Gjennomføring

G11 Kurset gjennomføres som klasseromsundervisning med avsluttende teoretisk prøve. Bestått prøve kvalifiserer til kompetansebevis på G11 stropp. 

Kursinnhold

  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr
  • Konstruksjon og virkemåte
  • Løfteredskap
  • Kontroll og ettersyn
  • Godshåndtering
  • Arbeidsmiljø
  • Farlig gods
  • Avsluttende teoretisk prøve