Liftbiler med lasteplan

Arbeidshøyde10,10 m
Rekkevidde4,10 m
Kapasitet120kg, en person
Rotasjon420°

Arbeidshøyde10,30 m
Rekkevidde4,80 m
Kapasitet120kg, en person
Rotasjon420°

Arbeidshøyde11,80 m
Rekkevidde6,80 m
Kapasitet120kg, 1 Person
Rotasjon360°

Arbeidshøyde11,30 m
Rekkevidde6,70 m
Kapasitet120kg, 1 Person
Rotasjon360°

Arbeidshøyde11,30 m
Rekkevidde6,00 m
Kapasitet120kg, 1 Person
Rotasjon360°

Arbeidshøyde12,50 m
Rekkevidde7,30 m
Kapasitet120kg, 1 Person
Rotasjon360°

Arbeidshøyde16,80 m
Rekkevidde11,50 m
Kapasitet300 kg, 3 personer
Rotasjon420°

Arbeidshøyde20,60 m
Rekkevidde12,50 m
Kapasitet300 kg, 3 personer
Rotasjon420°

Arbeidshøyde13,20 m
Rekkevidde6,50 m
Kapasitet200kg, 2 Personer
Rotasjon360°