Søylelifter

I stedet for å bruke trøer og stiger kan brukeren på en trygg og sikker måte arbeide i høyden. Fra førerplassen har føreren full kontroll både på kjøring og heving, og med myke og behagelige bevegelser er sikkerheten og brukeropplevelsen godt ivaretatt.

Arbeidshøyde9.6m
Dimensjoner0.74m x 1.26m
Kapasitet159kg
Vekt AC/DC390kg / 420kg
Arbeidshøyde11.7m
Dimensjoner0.74m x 1.32m
Kapasitet136kg
Vekt AC/DC435kg / 465kg
Arbeidshøyde14.1m
Dimensjoner0.74m x 1.32m
Kapasitet136kg
Vekt AC/DC470kg / 500kg
Arbeidshøyde5.6m
Dimensjoner0.76m x 1.34m
Kapasitet227kg
Vekt910kg
Arbeidshøyde5.65m
Dimensjoner0.76m x 1.37m
Kapasitet227kg
Vekt884kg
Arbeidshøyde6.87m
Dimensjoner0.76m x 1.37m
Kapasitet227kg
Vekt1105kg
Arbeidshøyde4 m
Kapasitet150 kg, 1 person
Maskinvekt162 kg
Størrelse995 x 740 mm
Arbeidshøyde5,10 m
Kapasitet200 kg, 1 person
Maskinvekt387 kg
Størrelse1020 x 760 mm
Arbeidshøyde6,5 m
Kapasitet200 kg, 1 person
Maskinvekt580 kg
Størrelse1280 x 780 mm
Arbeidshøyde6,7 m
Kapasitet200 kg, 1 person
Maskinvekt990 kg
Størrelse1530 x 780 mm
Arbeidshøyde7,75 m
Kapasitet200 kg, 1 person
Maskinvekt640 kg
Størrelse1280 x 780 mm
Arbeidshøyde7,56 m
Kapasitet200 kg, 1 person
Maskinvekt1050 kg
Størrelse1510 x 780 mm
Arbeidshøyde5 m
Kapasitet200 kg, 1 person
Maskinvekt240 kg
Størrelse1000 x 770 mm
Arbeidshøyde6,1 m
Kapasitet200 kg, 1 person
Maskinvekt237 kg
Størrelse1187 x 770 mm
Arbeidshøyde7 m
Kapasitet200 kg, 1 person
Maskinvekt398 kg
Størrelse1380 x 1350 mm
Arbeidshøyde4 m
Kapasitet200 kg, 2 person
Maskinvekt400 kg
Størrelse2110 x 1400 mm
Arbeidshøyde14 m
Kapasitet200 kg
Maskinvekt
Størrelse
Arbeidshøyde4,95 m
Dimensjoner0.76 m x 1.64 m x 1,20 m
Kapasitet180 kg
Vekt320
Arbeidshøyde4,95 m
Dimensjoner0,76 m x 1,64 m x 1,20 m
Kapasitet180 kg
Vekt320 kg
Arbeidshøyde3,50 m
Dimensjoner0,70 m x 1,60 m x 1,00 m
Kapasitet130 kg
Vekt223 kg