Endelig er Winlet på belter kommet

Løfter opp til 1000kg

Mange kunder har etterspurt Winlet glassløfter på belter, dette for lettere å kunne komme til på byggeplasser og ellers steder hvor tilkomst kan være en utfordring.

For mer informasjon, ta kontakt.