Hjem » Bærekraft og Samfunnsansvar

Bærekraft og samfunnsansvar

Vi satser på suksess gjennom å ta ansvar for våre kunder, leverandører, samfunn og miljø.

Som et ansvarlig selskap har vi i Gantic stor respekt for våre ansatte, kunder, leverandører, samfunn og miljø.
Vi tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor. 
Dette mener vi er selve grunnlaget for et vellykket og bærekraftig samarbeid i verdikjeden.  

Vår målsetting er å fortsette å levere god kvalitet og skape verdi for våre kunder, levere innovative kvalitetsprodukter og service – med fokus på å redusere miljøpåvirkningen.

Vårt mål er å veilede og skaffe til veie produkter og løsninger som bidrar til å ta bærekraftige valg, og dermed bidra til et sosialt bærekraftig samfunn for fremtidige generasjoner.

 

Vår virksomhet omfattes av Åpenhetsloven som tredde i kraft 1 juli 2022. Vi gjennomfører nå derfor jevnlig aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge 
menneskerettighets- og arbeidsforhold og vår verdikjede, herunder leverandører og forretningspartnere.

Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi en oss en oversikt om det forekommer, eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettighetene eller uanstendige arbeidsforhold.

Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som kan knyttes direkte eller indirekte til vår virksomhet.

Melde inn forhold.  

Alle kan melde inn forhold som strider mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi vil undersøke meldinger som kommer inn for å se om det har forekommet noen brudd.

Alle henvendelser vi mottar blir besvart innen 21 dager og alle forhold blir sjekket ut for å kunne avdekke brudd.

Meld inn her:  varsel@gantic.no

Vår redegjørelse for vårt arbeid med Åpenhetsloven: