Gantic Takst

Avdelinger i Bergen, Oslo, Sandefjord, Drammen og Trondheim.

Gantic-takst er leverandør av tjenester innen taksering og verdivurdering, vi takserer bygg maskiner, anleggsmaskiner, Industrianlegg, produksjonsutstyr, driftsutstyr, mm.

Gantic-takst har kapasitet og kompetanse til å bistå i de aller fleste tilfeller hvor en verdisetting er ønskelig, dette være seg oppdrag fra bedrifter, forsikringsselskaper og finansinstitusjoner og bobestyrer.

Våre oppdragsgivere kommer fra nær sagt alle områder innen næringslivet, dette da nøytrale takster er viktig for beslutningstakere.

Gantic takst utfører også skadetaksering, takseringsobjektene kan være alt fra større industrianlegg til mindre maskinenheter. Gantic-Takst stiller som objektiv takstmann og gjør en uavhengige vurderinger av skaden, dette bidrar ofte til at man unngår en del tvistesaker med hensyn til oppgjør. Riktig oppgjør viktig ved forsikringsmessige skader er viktig både for forsikringstaker og forsikringsselskap. Forsikringsselskapet vil på bakgrunn av egen takst og den objektive taksten kunne danne seg et bedre grunnlag for erstatningskravet. En skadetakst er en vurdering av den skaden og kostnaden for å rette opp i denne.

Hvorfor bruke Gantic-Takst?
Gantic-Takst er en din samarbeids-partner innen taksering, ved alle oppdrag for våre kunder opptrer vi, ærlig, uavhengig og upartisk.

Ved å bruke en kvalifisert takstmann fra Gantic-Takst, får man en profesjonell og nøytral vurdering av takstobjektet.

Personlig service er en selvfølge for oss og vi har stor fokus på samarbeid og kommunikasjon med våre kunder.

Ta kontakt med oss for en hyggelig takst prat.