Personløfter Kontrollør PXK

Kurset retter seg mot den som skal bli sakkyndig personløfter kontrollør. Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av personløftere eller personer som ønsker å utvide sin faglige kompetanse.

Velg dato for påmelding

RING OSS PÅ 55 31 55 31 SEND MAIL TIL POST@GANTIC.NO KONTAKTSKJEMA

Gjennomføring

Kurset går over tre dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset. I tillegg må deltakeren kunne dokumentere 48 måneders relevant praksis før kontrollørbevis kan utstedes. Dersom deltakeren har fagbrev som anleggs-, landbruks- eller elektronikkmekaniker eller tilsvarende utdanning, vil 12 måneders dokumentert praksis være tilstrekkelig for å få utstedet kontrollørbevis. PX. 24 timer. Kurset er iht. Forskrift om administrative ordninger 706.

Kursdeltaker må være ansatt i en sakkyndig virksomhet for å kunne arbeide som kontrollør etter endt kurs.

Kursinnhold

  • Innledning, ulike typer av personløftere og klasseinndeling
  • Krav til sakkyndig virksomhet og sakkyndig kontroll
  • Kontrollørens oppgave og ansvarsområde
  • Oppbygging, merking, kontroll
  • Sikkerhet – bruk
  • Sikkerhetsutstyr – oppstilling
  • Personløfter i trafikken
  • Ulykker
  • Prosedyrer
  • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve

Pris

Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve) 16.400,-