Vinsjkurs

Grunnleggende dokumentert sikkerhetsopplæring for vinsj og personalvinsj operatører – Modul P-3.3.

Deltakeren må ha fullført G11 stroppekurs (Modul 1 og 2.3) før kursstart.

Velg dato for påmelding

RING OSS PÅ 55 31 55 31 SEND MAIL TIL POST@GANTIC.NO KONTAKTSKJEMA

Målsetting

Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelige kunnskaper om sikker bruk av vinsjer og personell vinsjer med tilhørende utstyr slik at ulykker ved bruk unngås.

Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på Vinsj Modul P-3.3, godkjent offshore.

Gjennomføring

Den teoretiske delen av opplæringen er grunnleggende for den praktiske delen slik at deltakeren får god forståelse for sikker bruk av vinsjer og personalvinsjer med tilhørende utstyr.

Opplæringen gjennomføres med realistiske øvelser og sikkerhetsmessige momenter vektlegges. Deltakerne gjennomfører øvelsene gruppevis i vår treningsrigg med veiledning av instruktør. Opplæring avsluttes med teoretisk og praktisk eksamen.

Bestått kurs kvalifiserer til kompetansebevis på vinsj godkjent offshore.

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter
 • Oppbygging
 • Sikkerhetsbestemmelser
 • Sertifisering
 • Overlastsikring og bruk av betjeningshandler og nødstopp
 • Risikovurdering
 • Riktig og feil bruk av vinsjer, samt bruksbegrensninger
 • Kjørehastighet
 • Kjøring ved bruk av signaler
 • Kjøring av laster
 • Spoling av ståltau
 • Personalvinsjing
 • Merking
 • Daglig kontroll og vedlikehold
 • Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr
 • Avsluttende eksamen

Priser

Pris (inkludert kursmateriell, lunsj og teoretisk prøve) 7200,-
Kompetansebevis ( Hvorav mva: 100,- ) 500,-