FINANSIERING

Har du behov for finansiering av maskiner og utstyr?

Gantic AS har inngått samarbeid med BPN Paribas Leasing Solutions, en av Europas ledende aktører innen leasing- og finansieringsløsninger av maskiner og utstyr til næringslivet.
Dette gjør oss i stand til å tilby alle våre kunder finansiering ved kjøp av maskiner hos oss.

Fordeler med leasing

Det er mange gode grunner til å velge leasing som finansieringsløsning:

 • Enkelt å anskaffe nødvendige maskiner og utstyr uten å belaste egenkapitalen eller andre lånekilder.
 • Bedre mulighet til å holde følge med teknologiens utvikling
 • Fleksible løsninger
 • 100 % gjennomsiktighet av finansiering og restverdi
 • Enkel regnskapsføring
 • Binder ikke opp pantesikkerhet

Hvordan fungere leasing?

 • En leasingavtale er det samme som en leieavtale. Det finnes flere ulike leasingløsninger, men grunnprinsippet er det samme – kundene leier en anleggsmaskin som de selv velger mot at de betaler et månedlig leiebeløp til leasingselskapet.
 • Kunden gis bruksrett over driftsmiddelet og eierforholdet er av underordnet betydning.
  Leasingselskapet beholder eiendomsretten til gjenstanden under hele leieperioden.
 • Leieperioden varer typisk fra 3 til 7 år.
 • Leasingavtaler kan også kombineres med ulike service- og vedlikeholdsavtaler.

 

Du er også velkommen til å kontakte BNP Paribas Leasing Solutions sine dyktige leasingeksperter.
De hjelper deg med skreddersydde løsninger som imøtekommer dine krav og behov.

 

Link til hjemmesiden: https://leasingsolutions.bnpparibas.no