PX Personløfterkurs

Sikkerhetsopplæring for Operatører av PX Personløftere,
P-2.13, P-3.13 og P-4.13. Kurset omfatter klasse A1, A2, A3 og klasse B og C.

Velg dato for påmelding

RING OSS PÅ 55 31 55 31 SEND MAIL TIL POST@GANTIC.NO KONTAKTSKJEMA

Målsetting

Hovedmålene med læretiltaket er at den som gis opplæring skal tilegne seg tilstrekkelige teoretiske og praktiske kunnskaper om sikker bruk av personløftere, Klasse A1, A2 og A3 og Klasse B og C.

Krav om forkunnskap er dokumentert teoretisk og praktisk trening i bruk av fallsikring.

Gjennomføring

Kurset har en varighet på 40 undervisningstimer, og skal fordeles over 5 dager. Med undervisningstime menes i denne sammenheng 45 minutter undervisning. Kurset er fordelt på 15 timer teori, 20 timer praksis på klasse A3, B og C. Dette er etterfulgt av 5 timer med teoretisk og praktisk prøve.

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter
 • Brukerens kvalifikasjoner og ansvar
 • Oppbygging, virkemåte og oppstilling
 • Kjøring og stabilitet
 • Sikkert arbeid, forflytning på vei
 • Rutinekontroll
 • Sikring, nød låring og evakuering
 • Sikring av verktøy og utstyr
 • Teoretisk prøve
 • Praktiske øvelser
 • Praktisk prøve

Priser

Pris 14300,-
Leie av maskin På forespørsel
Kursbevis ( Hvorav mva: 100,- ) 500,-