Bærekraft og samfunnsansvar

Vi satser på suksess gjennom å ta ansvar for våre kunder, leverandører, samfunn og miljø.

Som et ansvarlig selskap har vi i Gantic stor respekt for våre ansatte, kunder, leverandører, samfunn og miljø.
Vi tar bærekraft og samfunnsansvar på alvor. Dette mener vi er selve grunnlaget for et vellykket og bærekraftig samarbeid i verdikjeden.

Vår målsetting er å fortsette å levere god kvalitet og skape verdi for våre kunder, levere innovative kvalitetsprodukter og service – med fokus på å redusere miljøpåvirkningen.

Vårt mål er å veilede og skaffe til veie produkter og løsninger som bidrar til å ta bærekraftige valg, og dermed bidra til et sosialt bærekraftig samfunn for fremtidige generasjoner.

 

Vår virksomhet omfattes av Åpenhetsloven som tredde i kraft 1 juli 2022. Vi gjennomfører nå derfor jevnlig aktsomhetsvurderinger ved å kartlegge
menneskerettighets- og arbeidsforhold og vår verdikjede, herunder leverandører og forretningspartnere.

Ved å kartlegge verdikjeden, vil det gi en oss en oversikt om det forekommer, eller er risiko for at det kan forekomme brudd på menneskerettighetene eller uanstendige arbeidsforhold.

Ved å utføre aktsomhetsvurderinger kan vi stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser som kan knyttes direkte eller indirekte til vår virksomhet.

 

RING OSS PÅ 55 31 55 31 SEND MAIL TIL POST@GANTIC.NO Se våre medarbeidere

Melde inn forhold.

Alle kan melde inn forhold som strider mot menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi vil undersøke meldinger som kommer inn for å se om det har forekommet noen brudd.

Alle henvendelser vi mottar blir besvart innen 21 dager og alle forhold blir sjekket ut for å kunne avdekke brudd.

Meld inn her: varsel@gantic.no

Vår redegjørelse for vårt arbeid med Åpenhetsloven: