Traverskran Kontrollør G4K

Kurset retter seg mot den som skal bli sakkyndig kontrollør på traverskran. 

Velg dato for påmelding

RING OSS PÅ 55 31 55 31 SEND MAIL TIL POST@GANTIC.NO KONTAKTSKJEMA
Kurset retter seg også mot personer som utfører reparasjoner og vedlikehold av traverskraner eller ønsker å utvide sin faglige kompetanse. Det er anbefalt å ha G4 bro- og traverskrankurs i forkant. Kurset er iht. forskrift om administrative ordninger best. 706.

Gjennomføring

Kurset går over fire dager med kombinert klasseromsundervisning og praksis. Deltakeren må ha bestått teoretisk og praktisk prøve for å få godkjent kurset. I tillegg må deltakeren kunne dokumentere 48 måneders relevant praksis før kontrollørbevis kan utstedes. 

Kursdeltaker må være ansatt i en sakkyndig virksomhet for å kunne arbeide som kontrollør etter endt kurs.

Kursinnhold

  • Regelverk
  • Krav til sakkyndig virksomhet og sakkyndig kontroll
  • Kontrollørens oppgave og ansvarsområde
  • Oppbygging, merking, kontroll, levetidsvurdering
  • Sertifisering av utstyr
  • Prosedyrer
  • Avsluttende teoretisk og praktisk prøve

Pris

Pris (inkludert kursmateriell, lunsj, teoretisk og praktisk prøve) 19.200,-