Arbeidsmiljøkurs - Sikkerhet, ansvar, konsekvens

Grunnleggende sikkerhetsopplæring for alle som skal gjennomgå sertifisert opplæring på masseforflytning, truck eller G11 stropp og anhuker iht. Forskrift om utførelse av arbeid best. 703

Påmelding

Kontakt Oss

  Målsetting

  Målsettingen med opplæringen er å gi personer som skal bruke arbeidsutstyr nevnt i §10-3 i » Forskrift om utførelse av arbeid » en grunnleggende innføring i sikker bruk av arbeidsutstyr.

  Gjennomføring

  Kurset går over en dag med klasseromsundervisning og avsluttende prøve. Bestått kurs kvalifiserer til videre påbygging til sertifisert opplæring. 

  Dette kurset er første dagen av truck, maskinfører og G11 stroppekurs. Under de nevnte kursene finner dere datoer for SAK. 

  Påbyggingskurs

  • Modul 2.1 – masseforflytning
  • Modul 2.2 – truck
  • Modul 2.3 – G11 løfteredskap

  Kursinnhold

  • Innledning
  • Lover og forskrifter
  • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser
  • Ytre miljø
  • Sikkerhetsbestemmelser for bruk av arbeidsutstyr
  • Farlig gods
  • Merking og håndtering
  • Avsluttende prøve